Είστε εδώ

Νιρβάνας Παύλος, «Φωτογραφία Νιρβάνα, 1906 (Αρχείο Β. Κυριαζόπουλου)», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 108