Είστε εδώ

Skácel Jan, «Ο δρόμος για το σπίτι μας», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 147-148