Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[οι ποιητές των ημερών που ζούμε]», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 156