Είστε εδώ

Guillevic, «Παράλληλοι-1», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 122-123