Είστε εδώ

Skácel Jan, «Το Ζνόροβυ τη νύχτα», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 150-151