Είστε εδώ

Skácel Jan, «Πώς έρχονται στον κόσμο τα μοσχαράκια», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 148-149