Είστε εδώ

Κυριαζόπουλος Βασίλειος Δ., «Οι φωτογραφίες του Παπαδιαμάντη», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 105-119