Είστε εδώ

Skácel Jan, «Ο κανόνας των πεπειραμένων τζόκεϋ», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 144-145