Είστε εδώ

Garcia Marquez Gabriel, «Η κηδεία της Μεγάλης Μάμας», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 127-142