Είστε εδώ

Skácel Jan, «Επισκέψεις», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 143-144