Είστε εδώ

Πατσώνης Γιάννης, «Αναμνηστική φωτογραφία», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 153-155