Είστε εδώ

Χατζόπουλος Γεώργιος, «Φωτογραφία Γ. Χατζόπουλου (Ο Καλλιτέχνης)», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 115