Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Guillevic», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 120