Είστε εδώ

Skácel Jan, «Χωριάτικη Pietà», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 145-146