Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Φωτογραφία τραβηγμένη από άγνωστο (Ο Καλλιτέχνης)», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 112