Είστε εδώ

Τσίζεκ Κάρολος, «Γιαν Σκάτσελ», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 143