Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[ακόμη και ο σύλλογος ευνούχων]», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 156