Είστε εδώ

Νιρβάνας Παύλος, «Φωτογραφία Νιρβάνα, 1906 (Α. Παπαδιαμάντη Γράμματα)», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 107