Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Jan Skácel]», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 143