Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[τα πρόβατα απήργησαν]», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 156