Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: μαρτυρώ
4 items total [1 - 4]
[Λεξικό Κριαρά]
μαρτυρώ.
 • I. Ενεργ.
  • Ά Μτβ.
   • 1) Δίνω μαρτυρία ή απόδειξη για κ., επιβεβαιώνω:
    • (Ασσίζ. 7713), (Μαχ. 53831
    • (με σύστ. αντικ.):
     • (Ζήν. Δ́ 370).
   • 2) Φέρνω για μάρτυρα, επικαλούμαι:
    • εμαρτύρησα εις εσάς σήμερα τον ουρανό και την ηγή (Πεντ. Δευτ. XXX 19· Διγ. Z 409).
   • 3)
    • α) Βεβαιώνω, ομολογώ κ.:
     • πάντα θέλω μαρτυρά τσι χάρες του κορμιού σου (Ερωτόκρ. Β́ 2023
    • β) αναγνωρίζω, παραδέχομαι κάπ. ή κ.:
     • (Ερωτόκρ. Β́ 2052
     • όλοι με μαρτυρούσινε την σήμερο για tale (Κατζ. Β́ 218· Σφρ., Χρον. Η 8022).
   • 4)
    • α) Αποκαλύπτω, φανερώνω:
     • η γλώσσα τούτη μαρτυρά πάντα αληθοσύνη (Ζήν. Δ́ 237
     • (προκ. για μαντεία):
      • μαρτυρούσι τ’ άστρα ό,τι θα πάθου οι χώρες μας (Ζήν. Ά 157
    • β) κατονομάζω:
     • είπεν και μαρτυρά τους εκείνους τους πανάπιστους που τον εσυμβουλέψαν (Χρον. Μορ. H 673
    • γ) γνωστοποιώ, ανακοινώνω:
     • είπεν ο κύριος πρός τον Μωσέ· κατάβα, μαρτύρησε εις το λαό πρόσποτε να χαλάσουν … (Πεντ. Έξ. XIX 21
     • (με σύστ. αντικ.):
      • μαρτυρημό εμαρτύρησεν εις εμάς ο ανήρ (Πεντ. Γέν. XLΙΙΙ 3).
   • 5) Καταγγέλλω, κατηγορώ:
    • αποστάτην γάρ αυτόν εμαρτύρει (Ιστ. Ηπείρ. XXIV4).
   • 6) (Προκ. για έπαινο, κ.τ.ό.)
    • α) αποδίδω, απονέμω:
     • ευχαριστά τον διά την τιμήν και έπαινος άπερ του εμαρτύρα (Χρον. Μορ. H 1889
    • β) κοινοποιώ:
     • Ω Κρήτη, … τον έπαινόν σου μαρτυρώ (Διακρούσ. 1124).
   • 7) Φημίζω:
    • Κρήτη, όλοι σε είδασι … κι όλοι σε μαρτυρούσιν (Διακρούσ. 11218).
   • 8) Δίνω τίτλο, ονομάζω, ανακηρύσσω:
    • πρώτον τε καπετάνιον πάσι μαρτύρησέ τον (Κορων., Μπούας 91).
   • 9)
    • α) Υποβάλλω σε βασανιστήρια· ταλαιπωρώ:
     • (Μαχ. 24810
     • διατί την μαρτυρείς, άνθρωπε, την ψυχή μου (Λίβ. Sc. 593
    • β) (προκ. για άγιο) θανατώνω με βασανιστήρια:
     • (Λίμπον. 356).
  • Β́ Αμτβ.
   • 1)
    • α) Είμαι μάρτυρας, παρέχω μαρτυρία:
     • (Βακτ. αρχιερ. 170), (Συναδ. φ. 39r
    • β) (προκ. για μάρτυρες της χριστιανικής πίστης):
     • οι πιστοί σου … με το αίμα τους διά την αλήθειάν σου να μαρτυρήσουν (Χριστ. διδασκ. 440).
   • 2)
    • α) Βασανίζομαι, ταλαιπωρούμαι, υποφέρω:
     • άφτει καρδιά μου μαρτυρώντα (Κυπρ. ερωτ. 610
    • β) (προκ. για άγιο) υφίσταμαι μαρτυρικό θάνατο, αθλώ:
     • (Μαχ. 3220
     • τους μαρτυρήσαντας … υπέρ Χριστού (Προδρ. III 288).
 • IΙ. Μέσ.
  • 1)
   • α) (Συν. με κατηγ.) αποδεικνύομαι (με μάρτυρες ή τεκμήρια):
    • ο σερ Μαρκ ένι ένοχος κλέπτης μαρτυρούμενος (Ασσίζ. 19415
    • για πελελή εις όλους μαρτυράται (Σουμμ., Παστ. φίδ. Β́ [967]
   • β) (ως τριτοπρόσ.) αποδεικνύεται με μαρτυρίες, τεκμηριώνεται:
    • μαρτυράται καλά ότι εκείνος εποίκεν τό βάνουν επάνω του (Ασσίζ. 20914).
  • 2) Επιβεβαιώνομαι, τεκμηριώνομαι:
   • καλά ένι μαρτυρημένον πράγμαν (Ασσίζ. 2795).
  • 3) Αποκαλύπτομαι, γίνομαι φανερός:
   • αν γράψω κι αν ουδέν γράψω, η αλήθεια μαρτυράται (Γεωργηλ., Θαν. 617).
  • 4) Βασανίζομαι, υποφέρω:
   • Τίνας … έζησεν γοιον εμέν μαρτυρημένος; (Κυπρ. ερωτ. 9345).
 • Η μτχ. παρκ. ως επίθ. =
  • 1) Ξακουστός, φημισμένος, περιώνυμος:
   • Ω παλληκάρια μου 'κλεκτά, άνδρες μαρτυρημένοι (Κορων., Μπούας 136
   • η Τρόγια …, χώρα μαρτυρημένη (Φορτουν. Ιντ. γ́ 9).
  • 2) Βασανισμένος, ταλαίπωρος, μαρτυρικός:
   • θέλεις να τελειώσεις την μαρτυρημένη ζων μου (Κυπρ. ερωτ. 11841).

[αρχ. μαρτυρέω. Η λ. και σήμ.]

[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
μαρτυρώ 1 [martiró] & -άω, -ιέμαι Ρ10.11 & -ούμαι Ρ10.9β : δίνω μια πληροφορία. 1. αναφέρω ότι κτ. υπάρχει ή συνέβη: Σλαβικές επιδρομές στον ελληνικό χώρο μαρτυρούνται από τον 6ο μ.X. αι. 2α. βεβαιώνω ή αποδει κνύω κτ.: Yπάρχουν κάποιες ενδείξεις που μαρτυρούν την ύπαρξη ζωής σε άλλα ουράνια σώματα. β. (φιλολ., παθ.) αποδεικνύεται η ύπαρξή μου: Mαρτυρημένος γραμματικός τύπος. ANT αμάρτυρος. 3. φανερώνω, γνωστοποιώ κτ. μυστικό ή άγνωστο: Aλίμονό σου, αν μαρτυρήσεις! Aυτά που σου είπα να μην τα μαρτυρήσεις σε κανέναν.

[3: αρχ. μαρτυρῶ· 1, 2: λόγ. < αρχ. μαρτυρῶ]

[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
μαρτυρώ 2 Ρ10.11α : υφίσταμαι μαρτύρια. α. ταλαιπωρούμαι πολύ: Mαρτύρησε για να μεγαλώσει τα παιδιά της. Θα μαρτυρήσεις, αν πέσεις στα χέρια μου. β. πεθαίνω με μαρτυρικό θάνατο: Ο Άγιος Δημήτριος μαρτύρησε και θάφτηκε στη Θεσσαλονίκη. Mαρτύρησε για την πίστη / για την ιδεολογία του.

[ελνστ. μαρτυρῶ < αρχ. μαρτυρῶ (δες μαρτυρώ 1) με αλλ. της σημ. κατά τη λ. μάρτυς (δες μάρτυρας 2)]

[Λεξικό Κριαρά]
μαρτυρώνω.
 • Δίνω μαρτυρία, επιβεβαιώνω·
  • (εδώ μέσ. τριτοπρόσ.) αποδεικνύεται με μάρτυρες· εξακριβώνεται, βεβαιώνεται:
   • θέλει μαρτυρωθεί να μην κάνουσι το άνωθε μνημόσυνο (Διαθ. 17. αι. 740).

[<μαρτυρώ αναλογ. με ρ. σε ‑ώνω. Η λ. στο Βλάχ.]

< Previous   [1]   Next >
Go to page:Go