ονοματοποιία [onomatopoeia]

ονοματοποιία [onomatopoeia]

Tο φαινόμενο κατά το οποίο μια λέξη σχηματίζεται από μίμηση ενός φυσικού ήχου. Η ονοματοποιία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία γλωσσικών τύπων που προσπαθούν να αποδώσουν ένα φυσικό ήχο, π.χ. γαβ για τη φωνή του σκύλου, και σε ένα δεύτερο στάδιο τη δημιουργία λέξεων με βάση τη λέξη που προέκυψε από τη μίμηση, π.χ. γαβγίζω.

Από τον Ηλεκτρονικό Κόμβο για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα (http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Lexiko/lexiko_n.htm)