Βιβλιογραφία

Μορφολογία και Σύνταξη 

Μελέτες της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους στην εποχή μας

30 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Ομάδα: Μορφολογικές και συντακτικές παρατηρήσεις στη γλώσσα συγκεκριμένων έργων, Ξενόγλωσσες

  Συγγραφέας Τίτλος  
BOOK Adamopoulos E. Studies in the language and style of twelfth-century Byzantine literature, with special reference to Georgios Tornikes, Metropolitan of Ephesos
BOOK Apostolopoulos Ph. La langue du roman byzantin Callimaque et Chrysorrhoé
BOOK Beschewliew W. Die volksprachlichen Elemente in der Redepartien des Theophanes und in den Akklamationen bei Konstantin Porphyrogenetos
BOOK Christensen H. Die Sprache des byzantinischen Alexandergedichtes
BOOK Egea J.M. Gramática de la crónica de Morea. Un estudio de Morea. Un estudio sobre el griego medieval
BOOK Eideneier H. Zu den Προδρομικά
BOOK Eideneier H. Zur Sprache des Michael Glykas
BOOK Georg A. Studien zu Leontios
BOOK Hadjioannou K. The Βeginning of the modern Greek Cypriote Dialect as it appears in the Greek Text of the Assizes in the 13th Century A.D.
BOOK Hesseling D. Une nouvelle version du Roman de Digénis Akritas
Αναλυτική παρουσίαση