Βιβλιογραφία

Μορφολογία και Σύνταξη 

Μελέτες της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους στην εποχή μας

19 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Ομάδα: Ιστορίες της Ελληνικής, Ξενόγλωσσες

  Συγγραφέας Τίτλος  
BOOK Baldwin B. Studies on late Roman and Byzantine history, literature and language
BOOK Beck H.-G. Geschichte der Byzantinischen Volksliteratur
BOOK Browning R. Medieval and Modern Greek
BOOK Chantraine P. Morphologie historique du grec
BOOK Costas P.S. An Outline of the History of the Greek Language with particular Emphasis on the Koine and the subsequent Periods
BOOK Dagron G. Aux origines de la civilisation Byzantine: langue de culture et langue d'État
BOOK Debrunner A., Scherer A. Geschichte der griechischen Sprache
BOOK Dieterich K. Untersuchungen zur Geschichte der griechischen Sprache von der hellenistischen Zeit bis zum 10. Jahrh. n. Chr.
BOOK Durante M. Vicende linguistiche della Grecia fra l' éta micenea e il medioevo ellenico
BOOK Hadjioannou K. The Medieval Dialect of Cyprus
Αναλυτική παρουσίαση