Βιβλιογραφία

Μορφολογία και Σύνταξη 

Μελέτες της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους στην εποχή μας

77 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Ομάδα: Μορφολογία, Ελληνόγλωσσες

  Συγγραφέας Τίτλος  
BOOK Browning R. Η ελληνική γλώσσα μεσαιωνική και νέα
BOOK Guilpin P. Η εμφάνιση του αόριστου άρθρου στα ελληνικά: διαχρονική μελέτη της έκφρασης της απροσδιοριστίας του ονόματος από τη γλώσσα των ευαγγελιστών έως το 17ο αιώνα
BOOK Henrich G.S. Δύο πρώιμα γραπτά μνημεία της ποντιακής και της κριμαιοαζοφικής διαλέκτου
BOOK Henrich G.S. Κλητικές και γενικές σε -ο από αρσενικά σε -ος στα μεσαιωνικά και νέα ελληνικά
BOOK Tonnet H. Ιστορία της νέας ελληνικής γλώσσας. Η διαμόρφωσή της
BOOK Άμαντος K. Γλωσσικαί Παρατηρήσεις εις Μεσαιωνικούς συγγραφείς
BOOK Ανδριώτης Ν. Ιστορία της ελληνικής γλώσσας (τέσσερις μελέτες)
BOOK Ανδριώτης Ν. Τα παρατακτικά ρηματικά σύνθετα στην Ελληνική γλώσσα
BOOK Βαγιακάκος Δ. Ελαύνω-λάμνω. Παράγωγα και σύνθετα εις την μεσαιωνικήν και τας νεοελληνικάς διαλέκτους
BOOK Βαγιακάκος Δ. Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά
Αναλυτική παρουσίαση