Βιβλιογραφία

Μορφολογία και Σύνταξη 

Μελέτες της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους στην εποχή μας

153 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Ομάδα: Μορφολογία

  Συγγραφέας Τίτλος  
BOOK Aerts W.J. Periphrastic Constructionsof the Future Tense especially with μέλλειν in mediaeval cypriotic
BOOK Andriotis N. Die wechselnde Stellung von Kompositionsgliedern im Spät-, Mittel- und Neugriechischen
BOOK Bádenas P. La lengua griega en la baja Edad Media
BOOK Bádenas P. Primeros textos altomedievales en griego vulgar
BOOK Banfi E. Le futur dans les systèmes balkaniques: entre types romans et gréco-byzantins
BOOK Banfi E. Diacronia di un imperativo: gr. a. άφες> gr. biz.-med. ας, ngr. ας
BOOK Beschewliew W. Der Ursprung des neugriech. είναι (=εστί)
BOOK Beschewliew W. Nochmals über das neugriechische είναι (=εστί, εισί)
BOOK Browning R. Η ελληνική γλώσσα μεσαιωνική και νέα
BOOK Browning R. Medieval and Modern Greek
Αναλυτική παρουσίαση