Βιβλιογραφία

Μορφολογία και Σύνταξη 

Μελέτες της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους στην εποχή μας

5 items total [1 - 5]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Ομάδα: Μορφολογικές και συντακτικές παρατηρήσεις στη γλώσσα συγκεκριμένων έργων, Ελληνόγλωσσες

  Συγγραφέας Τίτλος  
BOOK Henrich G.S. Γλωσσικά του Μαχαιρά και της νεότερης Κυπριακής
BOOK Jeffreys M. Η γλώσσα του Χρονικού του Μορέως. -Γλώσσα μιας προφορικής παράδοσης
BOOK Καρατζάς Στ. Ο σύνθετος υπερθετικός στο έπος του Διγενή του Ακρίτα
BOOK Μηνάς Κ. Η γλώσσα των δημοσιευμένων μεσαιωνικών ελληνικών εγγράφων της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας
BOOK Πασχάλης Δ. Οι δέκα λόγοι του Διγενούς Ακρίτου. Πεζή διασκευή εκδιδομένη υπό Δημ. Πασχάλη
Αναλυτική παρουσίαση