Βιβλιογραφία

Μορφολογία και Σύνταξη 

Μελέτες της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους στην εποχή μας

79 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Ομάδα: Σύνταξη, Ξενόγλωσσες

  Συγγραφέας Τίτλος  
BOOK Aerts W.J. Periphrastica: an investigation into the use of einai and echein as auxiliaries or pseudo-auxiliaries in Greek from Homer up to present day
BOOK Andriotis N. Die wechselnde Stellung von Kompositionsgliedern im Spät-, Mittel- und Neugriechischen
BOOK Andriotis N. Die Ausdrucksmittel für 'gar nichts', 'ein wenig' und 'sehr viel' im Alt-, Mittel- und Neugriechischen
BOOK Apostolopoulos Ph. La langue du roman byzantin Callimaque et Chrysorrhoé
BOOK Bakker W.F. The Greek Imperative. An investigation into the Aspectual Difference between the Present and Aorist Imperatives in Greek Prayer from Homer up to the Present Day
BOOK Bakker W.F. Pronomen abundans and pronomen conjuctum
BOOK Beschewliew W. Die volksprachlichen Elemente in der Redepartien des Theophanes und in den Akklamationen bei Konstantin Porphyrogenetos
BOOK Browning R. Medieval and Modern Greek
BOOK Bubenik V. On the nature of innovations in the aspectual systems of Medieval Greek and South Slavic languages
BOOK Bubenik V. Morphological and Syntactic Change in Medieval Greek and South Slavic Languages
Αναλυτική παρουσίαση