Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

Κατάλογος κειμένων: ΤΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ

ΤΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ166. ἐνθάδε τὴν ἱερὴν κεφαλήν
ΑΙΣΧΥΛΟΣ167. Αἰσχύλον Εὐφορίωνος
ΠΛΑΤΩΝ168. ἀστὴρ πρὶν μὲν ἔλαμπες
ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΣ169. σῶμα μὲν ἐν κόλποις
ΑΝΥΤΗ170. πολλάκι τῷδ᾽ ὀλοφυδνά
ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ171. εἶπέ τις, Ἡράκλειτε
 172. δωδεκέτη τὸν παῖδα
 173. ἠῷοι Μελάνιππον
ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ174. πᾶσά τοι οἰχομένῳ
ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ ΣΙΔΩΝΙΟΣ175. ὄβριμον ἀκαμάτου στίχον
ΔΙΟΤΙΜΟΣ Ἢ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ176. αὐτόμαται δείλῃ

ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ ΣΕ ΖΩΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ177. Παρθενόπην κύνα

ΕΡΩΤΙΚΑ

ΝΟΣΣΙΣ178. ἅδιον οὐδὲν ἔρωτος
ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ179. νεῖφε, χαλαζοβόλει
 180. εἰς ἀγορὰν βαδίσας
 181. οὐκ εἴμ᾽ οὐδ᾽ ἐτέων δύο κεἴκοσι
 182. οἶνος ἔρωτος ἔλεγχος (ΠΑ 12, 135)
ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ183. ὤμοσε Καλλίγνωτος Ἰωνίδι
 184. ἐχθαίρω τὸ ποίημα τὸ κυκλικόν
 185. ὡγρευτής, Ἐπίκυδες
 186. εἰ μὲν ἑκών, Ἀρχῖν᾽
 187. ἕκλος ἔχων ὁ ξεῖνος
ΜΕΛΕΑΓΡΟΣ188. ἤδη λευκόιον θάλλει
 189. πλέξω λευκόιον
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ190. ἑξήκοντα τελεῖ Χαριτώ
 191. νυκτερινή, δίκερως
 192. ψαλμὸς καὶ λαλιή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ193. οὗτος ὁ τὸν δαλὸν φυσῶν
ΡΟΥΦΙΝΟΣ194. ἀρνεῖται τὸν ἔρωτα Μελισσιάς

ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ195. Λέσβιον Ἠρίννης
ΠΩΛΛΙΑΝΟΣ196. τοὺς κυκλίους τούτους

ΣΚΩΠΤΙΚΑ

ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΣ197. τὴν κεφαλὴν βάπτεις