Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

191. – νυκτερινή, δίκερως

Δέηση στη Σελήνη

νυκτερινή, δίκερως, φιλοπάννυχε, φαῖνε, Σελήνη,
φαῖνε δι᾽ εὐτρήτων βαλλομένη θυρίδων·
αὔγαζε χρυσέην Καλλίστιον· ἐς τὰ φιλεύντων
ἔργα κατοπτεύειν οὐ φθόνος ἀθανάτῃ,
5 ὀλβίζεις καὶ τήνδε καὶ ἡμέας, οἶδα, Σελήνη·
καὶ γὰρ σὴν ψυχὴν ἔφλεγεν Ἐνδυμίων.
ΠΑ 5, 123

Λάμψε, νυχτερινή, δικέρατη, φιλεύωχη Σελήνη,

λάμψε, μέσα απ᾽ τις γρίλιες των παραθυριών γλυστρώντας·

το φως σου ας λούσει την ξανθή Καλλίστιον - κι αν, αθάνατη όντας,

θωρείς τα μυστικά των εραστών, ποιος θα σε ψέξει;

Ξέρω, Σελήνη, μακαρίζεις και τους δυο, κι εμέ κι εκείνη:5

και την ψυχή σου είχε ο Ενδυμίων1 κάποτε αναφλέξει.

 

(μετάφραση Νίκος Χ. Χουρμουζιάδης)

 

1 Ο Ενδυμίων, γιος του Αέθλιου ή του Δία και της Καλύκης, ήταν ένας πανέμορφος βοσκός ή κυνηγός που τον ερωτεύτηκε η Σελήνη. Η Σελήνη παρακάλεσε τον Δία να του ικανοποιήσει μια ευχή και εκείνος ζήτησε να κοιμάται αιωνίως, κάτι που σημαίνει επίσης ότι μένει αιώνια νέος.