Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

ΡΟΥΦΙΝΟΣ

194. – ἀρνεῖται τὸν ἔρωτα Μελισσιάς

ἀρνεῖται τὸν ἔρωτα Μελισσιάς

ἀρνεῖται τὸν ἔρωτα Μελισσιάς, ἀλλὰ τὸ σῶμα
κέκραγεν ὡς βελέων δεξάμενον φαρέτρην,
καὶ φάσις ἀστατέουσα καὶ ἄστατος ἄσθματος ὁρμή
καὶ κοῖλαι βλεφάρων ἰοτυπεῖς βάσιες.
5 ἀλλά, Πόθοι, πρὸς μητρὸς ἐυστεφάνου Κυθερείης,
φλέξατε τὴν ἀπιθῆ, μέχρις ἐρεῖ· «Φλέγομαι».
ΠΑ 5, 87

Λέει πως δεν είναι ερωτευμένη η Μελισσιάς· μα το κορμί της

λέει πως βελών ολόκληρη φαρέτρα έχει αδειάσει

πάνω του· το ίδιο κι η κομμένη ανάσα και η άστατη λαλιά της

κι οι πονεμένοι κύκλοι γύρω από τα βλέφαρά της.

Εμπρός, Πόθοι, στο όνομα της μητέρας σας της Αφροδίτης,5

την άθλια αναφλέξτε, ώσπου «Φλέγομαι» να κραυγάσει.

 

(μετάφραση Νίκος Χ. Χουρμουζιάδης)

 

1 Ο Ρουφίνος πιθανολογείται ότι έζησε γύρω στο 100 μ.Χ. ή ενδεχομένως μερικές δεκαετίες αργότερα. Παραδίδεται ότι έζησε -τουλάχιστον ένα διάστημα- στην Έφεσο. Σώζονται περίπου 35 ερωτικά επιγράμματά του - κάποια από αυτά είναι ιδιαίτερα τολμηρά.