Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ

173. – ἠῷοι Μελάνιππον

Μελάνιππος και Βασιλώ

ἠῷοι Μελάνιππον ἐθάπτομεν, ἠελίου δέ
δυομένου Βασιλὼ κάτθανε παρθενική
αὐτοχερί, ζώειν γὰρ ἀδελφεὸν ἐν πυρὶ θεῖσα
οὐκ ἔτλη· δίδυμον δ᾽ οἶκος ἐσεῖδε κακόν
5 πατρὸς Ἀριστίπποιο, κατήφησεν δὲ Κυρήνη
πᾶσα τὸν εὔτεκνον χῆρον ἰδοῦσα δόμον.
ΠΑ 7, 517

Ξημερώματα θάψαμε τον Μελάνιππο.

Την ώρα που έδυε ο ήλιος, πέθανε η κόρη η Βασιλώ

αυτόχειρ. Δεν άντεξε να ζει έχοντας αποθέσει στην πυρά τον αδελφό της.

Διπλό κακό αντίκρισε το σπίτι του πατέρα τους του Αρίστιππου,5

και η Κυρήνη ολόκληρη βυθίστηκε στη θλίψη,

όταν είδε ορφανό το σπίτι με τα λαμπρά παιδιά.

 

(μετάφραση Θ. Κ. Στεφανόπουλος)