Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

ΠΩΛΛΙΑΝΟΣ

196. – τοὺς κυκλίους τούτους

Κατά ομηριζόντων

τοὺς κυκλίους τούτους τοὺς «αὐτὰρ ἔπειτα» λέγοντας
μισῶ, λωποδύτας ἀλλοτρίων ἐπέων.
καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἐλέγοις προσέχω πλέον· οὐδὲν ἔχω γάρ
Παρθενίου κλέπτειν ἢ πάλι Καλλιμάχου.
5 «θηρὶ μὲν οὐατόεντι» γενοίμην, εἴ ποτε γράψω,
εἴκελος, «ἐκ ποταμῶν χλωρὰ χελιδόνια,»
οἱ δ᾽ οὕτως τὸν Ὅμηρον ἀναιδῶς λωποδυτοῦσιν,
ὥστε γράφειν ἤδη «μῆνιν ἄειδε, θεά.»
ΠΑ 11, 130

Τους γνωστούς επικούς,2 αυτούς που λένε «αὐτὰρ ἔπειτα»,3

τους λογοκλόπους, τους μισώ.

Γι᾽ αυτό και ασχολούμαι πιο πολύ με ελεγείες·

δεν έχω δα να κλέψω τίποτα από τον Παρθένιο4 ή, αν θέλεις,

τον Καλλίμαχο.

Να γίνω σαν «το ζωντανό με τα μεγάλα αφτιά»,55

αν φτάσω κάποτε να γράψω «ἐκ ποταμῶν χλωρὰ χελιδόνια».6

Εκείνοι ωστόσο σκυλεύουν τον Όμηρο τόσο ασυστόλως,

ώστε να γράφουνήδη «μῆνιν ἄειδε, θεά».7

 

(μετάφραση Θ. Κ. Στεφανόπουλος)

 

1 Ο Πωλλιανός γράφει γύρω στο 130 μ.Χ.

2 Στο πρωτότυπο: τους κυκλίους (ποιητές του επικού κύκλου).

3 Στερεότυπη ομηρική σύζευξη (όμως έπειτα).

4 Ποιητής -κυρίως ελεγειακός- που γράφει γύρω στο 50 π.Χ. ή λίγο παλαιότερα. Είναι επηρεασμένος από τον Καλλίμαχο, ενώ με τη σειρά του επηρεάζει σύγχρονούς του Ρωμαίους ποιητές.

5 Παράθεμα από τα Αίτια του Καλλίμαχου (βλ. Κείμενο 157).

6 Παράθεμα από τον Παρθένιο. Το χελιδόνιον είναι υδρόβιο φυτό που το χρησιμοποιούσαν στην ιατρική ή για να πλέκουν στεφάνια.

7 Η αρχή της Ιλιάδας.