Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

192. – ψαλμὸς καὶ λαλιή

«θα σε κάψει»

ψαλμὸς καὶ λαλιὴ καὶ κωτίλον ὄμμα καὶ ᾠδή
Ξανθίππης καὶ πῦρ ἄρτι καταρχόμενον,
ὦ ψυχή, φλέξει σε· τὸ δ᾽ ἐκ τίνος ἢ πότε καὶ πῶς
οὐκ οἶδα· γνώσῃ, δύσμορε, τυφομένη.
ΠΑ 5, 131

Το εύγλωττο βλέμμα της Ξανθίππης, της φωνής η μελωδία,

το άγγιγμα της κιθάρας κι η ύπουλη μικρή φωτιά της,

ψυχή μου, θα σε κάψει· μη ρωτάς πώς, πότε ή ποια η αιτία·

θα μάθεις τότε, όταν θα γίνεις παρανάλωμά της.

 

(μετάφραση Νίκος Χ. Χουρμουζιάδης)