Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

Εκδόσεις-Βραχυγραφίες

ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ

Εκτός από τους μεταφραστές, τα ονόματα των οποίων αναγράφονται κάτω από τα ανθολογούμενα κείμενα ή αποσπάσματα, ευχαριστούμε και από τη θέση αυτή τους εκδότες των κειμένων και τους εκδοτικούς οίκους και τα ιδρύματα που έχουν εκδώσει τις μεταφράσεις (Πίνακας Β΄).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄: Εκδόσεις αρχαίων κειμένων

[Βραχυγραφίες (για τον Πίνακα Α΄): BT = Bibliotheca Teubneriana, CB = Collection Budé, LCL = Loeb Classical Library, OCT = Oxford Classical Texts.]

1-13, 16 ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΗΡΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ: D. B. Monro – T. W. Allen [1-6], T. W. ALLEN [7-13, 16], OCT.
14-15 ΗΣΙΟΔΟΣ: F. Solmsen, OCT.
17-32 ΙΑΜΒΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΕΙΑ: M. L. West, Clarendon Press.
33-44, 48 ΜΕΛΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: D. L. Page, OCT, και D. L. Page – M. Davies, Clarendon Press.
45 ΠΙΝΔΑΡΟΣ: B. Snell –H. Maehler, BT.
46-47 ΒΑΚΧΥΛΙΔΗΣ: B. Snell – H. Maehler, BT.
49-52 ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ: D. L. Page, OCT.
53-59, 87-8, 111 ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ: H. Diels – W. Kranz, Weidmann.
60 ΕΚΑΤΑΙΟΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ: D. A. Russel, Clarendon Press.
61-63 ΑΙΣΧΥΛΟΣ: M. L. West, BT.
64-69 ΣΟΦΟΚΛΗΣ: H. Lloyd-Jones – N. G. Wilson, OCT.
70-76, 79 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ: G. Murray [70], OCT˙ C. Austin [71], de Gruyter˙ J. Diggle [72, 74-6, 79], OCT˙ D. J. Mastronarde [73], Cambridge University Press.
77 ΧΑΙΡΗΜΩΝ: B. Snell, Vandenhoeck & Rupprecht.
78 ΠΡΑΤΙΝΑΣ: B. Snell, Vandenhoeck & Rupprecht.
80 ΚΡΙΤΙΑΣ: B. Snell, Vandenhoeck & Rupprecht.
81-85 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ: V. Coulon [81-82, 84], CB˙ K. J. Dover [83], Clarendon Press˙N. Dunbar [85], Clarendon Press.
86 ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ: R. Kassel – C. Austin, de Gruyter.
89-90 ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ: W. H. S. Jones, LCL
91-95 ΗΡΟΔΟΤΟΣ: C. Hude, OCT.
96 [ΞΕΝΟΦΩΝ]: E. C. Marchant, OCT.
97-102 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ: J. S. Jones, OCT.
103-109 ΞΕΝΟΦΩΝ: E. C. Marchant, OCT.
110 ΓΟΡΓΙΑΣ: Π. Καλλιγάς, Γνώση
113 ΑΝΤΙΦΩΝ: M. Gagarin, Cambridge University Press.
114 ΑΝΔΟΚΙΔΗΣ: D. M. MacDowell, Clarendon Press.
115-116 ΛΥΣΙΑΣ: C. Hude [115], OCT˙ Th. Thalheim [116], BT.
117-122 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ: F. Blass, BT.
123 ΑΛΚΙΔΑΜΑΣ: F. Blass, BT, και G. Avezzù.
124 ΑΙΣΧΙΝΗΣ: M. R. Dilts, BT.
125-129 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: S. H. Butcher [125-127], OCT˙ W. Rennie [128-129], OCT.
130 ΥΠΕΡΕΙΔΗΣ: F. G. Kenyon, OCT.
131-135 ΠΛΑΤΩΝ: J. Burnet, OCT.
136-142 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: W. D. Ross [136], OCT˙ R. Kassel [137-138], OCT, και [139], de Gruyter˙ M. H. Chambers [140], BT˙ A. L. Peck [141], LCL˙ P. Moraux [142], CB˙
143-145 ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ: J. S. Rusten [143-144], LCL˙ A. F. Hort [145], LCL.
151 ΜΟΣΧΙΩΝ: B. Snell, Vandenhoeck & Rupprecht.
152 ΕΖΕΚΙΗΛ: B. Snell, Vandenhoeck & Rupprecht.
153 ΠΥΘΩΝ: B. Snell, Vandenhoeck & Rupprecht.
154-155 ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ: F. H. Sandbach, OCT.
156 ΣΤΡΑΤΩΝ: R. Kassel – C. Austin, de Gruyter.
157-158 ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ: R. Pfeiffer, Clarendon Press.
159-160 ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ: A. S. F. Gow, OCT.
161 ΒΙΩΝ: A. S. F. Gow, OCT.
162 ΗΡΩΝΔΑΣ: I. C. Cunningham, BT.
163 ΑΝΩΝΥΜΟΣ: D. L. Page, LCL.
164 ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ο ΡΟΔΙΟΣ: R. L. Hunter, Cambridge University Press
165 ΜΟΣΧΟΣ: A. S. F. Gow, OCT.
166-197 ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ: H. Beckby, E. Heimeran Verlag, και D. L. Page, OCT.
198 ΔΗΜΩΔΗ ΑΣΜΑΤΑ: D. L. Page, OCT.
199 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ: G. Arrighetti.
200 ΚΛΕΑΝΘΗΣ: J. U. Powell, Clarendon Press.
201 ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ: H. Schenkl, BT.
202 ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ: A. I. Trannoy, CB˙ C. R. Haines, LCL.
203 ΠΛΩΤΙΝΟΣ, Π. Καλλιγάς, Ακαδημία Αθηνών.
204 ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: J. L. Heiberg – E. Stamatis, BT.
205 ΣΤΡΑΒΩΝ: H. L. Jones, LCL.
206 ΗΡΩΝ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ: W. Schmidt, BT.
207 ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ: J. Heiberg, BT.
208-211 ΠΟΛΥΒΙΟΣ: Th. Büttner – Wobst, BT.
212 ΔΙΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ: C. H. Oldfather, LCL.
213 ΦΛΑΒΙΟΣ ΙΩΣΗΠΟΣ: B. Niese, Weidmann
214 ΑΡΡΙΑΝΟΣ: A. G. Roos, BT.
215, 231-232 ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ˙ M. D. Macleod, OCT.
216 ΑΝΩΝΥΜΟΣ (ΒΙΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ): S. Radt, Vandenhoeck & Rupprecht.
217-218 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ: K. Ziegler, BT.
219 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ: E. C. Conybeare, LCL.
220 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ: S. Usher, LCL.
221 [ΛΟΓΓΙΝΟΣ]: D. A. Russel, OCT.
222 ΧΑΡΙΤΩΝ: G. Molinié, CB.
223 ΛΟΓΓΟΣ: M. D. Reeve, BT.
224-225 ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ: R. M. Rattenbury – T. W. Lumb, CB.
226 ΑΝΩΝΥΜΟΣ (ΒΙΟΣ ΑΙΣΩΠΟΥ): B. E. Perry, University of Illinois Press.
227 ΔΙΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: G. de Budé, BT.
228 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ: A. Fairbanks, LCL.
229 ΑΛΚΙΦΡΩΝ: A. R. Benner – F. H. Fobes, LCL.
230 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ: F. Spiro, BT.
233-234 ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: A. Rahlfs, Deutsche Bibelstiftung.
235-238 ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ: E. Nestle – K. Aland, Deutsche Bibelgesellschaft.
239 ΑΝΩΝΥΜΟΣ (ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΘΕΚΛΗΣ): R. A. Lipsius – M. Bonnet.
240 «ΕΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ»: A. D. Nock – A. J. Festugière, CB.
241 ΜEΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: S. Giet, Sources Chrétiennes.
242 ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: J. – P. Migne.
243 ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ: E. Masaracchia.
244-245 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ: J. –P. Migne.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄: Εκδοτικοί οίκοι νεοελληνικών μεταφράσεων

[Σημ. Οι αριθμοί παραπέμπουν στα (αριθμημένα) Κείμενα της Ανθολογίας]

ΑΓΡΑ [91, 93, 161, 224-5, 232].
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ [203, 214].
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ [213].
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ» [16, 82, 96, 126].
ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ [63].
ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ [45, 89-90, 221].
ΓΑΛΑΞΙΑΣ [105, 231].
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ) [103-4, 109].
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ [92].
ΓΝΩΣΗ [80, 87-8, 107, 110-1].
ΔΙΑΤΤΩΝ [3].
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [226].
Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ [2, 6, 108, 230].
ΙΔΡΥΜΑ ΦΑΝΗ ΜΠΟΥΤΑΡΗ [32, 43, 198].
ΙΚΑΡΟΣ [35, 223, 234, 236-8].
ΙΣΤΟΣ [19].
ΚΑΚΤΟΣ [66, 119-21, 205].
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ [68, 70, 165, 215].
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ [7-12, 131, 161].
ΚΕΔΡΟΣ [83]
ΚΕΙΜΕΝΑ [26, 81, 148-50]
ΛΕΣΧΗ [13, 62, 133, 135].
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ [53-7, 59, 157, 184, 239].
«ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» Α. ΛΙΒΑΝΗΣ [142].
ΝΕΦΕΛΗ [27, 30, 34, 37-8, 40-2, 44, 48, 114, 130, 158].
ΟΛΚΟΣ [233].
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ [78].
ΠΑΠΥΡΟΣ [62, 106].
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ [240].
ΠΑΤΑΚΗΣ [61, 94].
ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ [244-5].
ΣΤΙΓΜΗ [36, 178-80, 182, 187-92, 194, 199, 201-2, 208-211, 227].
ΤΟ ΡΟΔΑΚΙΟ [14-5, 222].
UNIVERSITY STUDIO PRESS [229].

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ

αι.αιώνας
αντ.αντιστροφή
απόσπ.απόσπασμα
βλ.βλέπε
επ.επωδός
κ.ά.(α.)και άλλα (αλλού)
κ.ο.κ.και ούτω καθ᾽ εξής
μτφρ.μετάφραση
ΠΑΠαλατινή Ανθολογία
πβ.παράβαλε
περ.περίπου
πιθ.πιθανώς
π.χ.παραδείγματος χάριν
π.Χ.προ Χριστού
στ.στίχος
στρ.στροφή
σχόλ.σχόλιο
< >Το τμήμα του αρχαίου κειμένου που περικλείεται μέσα σε γωνιώδεις αγκύλες δεν παραδίδεται στα χειρόγραφα, αλλά έχει προστεθεί από κάποιο φιλόλογο.
{ }Το τμήμα του κειμένου που βρίσκεται μέσα σε “μύστακες” έχει παραδοθεί από τα χειρόγραφα αλλά οβελίζεται, διότι δεν θεωρείται γνήσιο.
[ ]Σε επιγραφές και σε κείμενα που παραδίδονται από παπύρους το τμήμα του κειμένου που τίθεται μέσα σε ορθογώνιες αγκύλες δεν υπάρχει στον πάπυρο ή την επιγραφή, αλλά συμπληρώνεται από κάποιο εκδότη. Αν μέσα σε ορθογώνιες αγκύλες τίθεται κύριο όνομα, τότε πρόκειται για έργο ψευδεπίγραφο· π.χ.: [Ξενοφών] = Ψευδο-Ξενοφών.
To κείμενο είναι αθεράπευτα φθαρμένο.
***Υπάρχει χάσμα.
Σώζονται μόνο ίχνη από το συγκεκριμένο γράμμα· η ανάγνωση δεν είναι απολύτως βέβαιη.