Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ

174. – πᾶσά τοι οἰχομένῳ

Το πένθος για τον κιθαρωδό Πυλάδη

πᾶσά τοι οἰχομένῳ, Πυλάδη, κωκύεται Ἑλλάς
ἄπλεκτον χαίταν ἐν χροῒ κειραμένα,
αὐτὸς δ᾽ ἀτμήτοιο κόμας ἀπεθήκατο δάφνας
Φοῖβος, ἑὸν τιμῶν ᾗ θέμις ὑμνοπόλον,
5 Μοῦσαι δ᾽ ἐκλαύσαντο, ῥόον δ᾽ ἔστησεν ἀκούων
Ἀσωπὸς γοερῶν ἦχον ἀπὸ στομάτων,
ἔλληξεν δὲ μέλαθρα Διωνύσοιο χορείης,
εὖτε σιδηρείην οἶμον ἔβης Ἀίδεω.
ΠΑ 7, 412

Η Ελλάδα ολόκληρη, Πυλάδη,2 ολοφύρεται για το χαμό σου,

κόβοντας σύρριζα την ξέπλεκή της χαίτη.

Ο ίδιος ο Φοίβος απόθεσε από την άκοπή του κόμη

τις δάφνες, τιμώντας, όπως άρμοζε, τον υμνωδό του.

Οι Μούσες σε έκλαψαν, και ο Ασωπός3 κράτησε τη ροή του,5

όταν άκουσε από τα στόματά τους τον γοερό θρήνο.

Στου Διονύσου τα μέλαθρα έπαψε το τραγούδι και ο χορός,

όταν βάδισες στο σιδερένιο δρόμο του Άδη.

 

(μετάφραση Θ. Κ.. Στεφανόπουλος)

 

1 Επιγραμματοποιός από τη Μεσσήνη (περ. 200 π.Χ.). Σώζονται περισσότερα από 20 επιγράμματά του.

2 Κιθαρωδός από τη Μεγαλόπολη. Γνωρίζουμε ότι το 205 π.Χ. έλαβε μέρος στα Νέμεα και τραγούδησε τους Πέρσες του ποιητή Τιμόθεου από τη Μίλητο (περ. 450-360 π.Χ.).

3 Ίσως δεν πρόκειται για τον γνωστό ποταμό της Βοιωτίας αλλά για κάποιο ομώνυμο ποταμό κοντά στη Μεγαλόπολη.