Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ

180. – εἰς ἀγορὰν βαδίσας

«και, παρεμπιπτόντως, την Τρυφέρα να καλέσεις»

εἰς ἀγορὰν βαδίσας, Δημήτριε, τρεῖς παρ᾽ Ἀμύντου
γλαυκίσκους αἴτει καὶ δέκα φυκίδια
καὶ κυφὰς καρῖδας (ἀριθμήσει δέ σοι αὐτός)
εἴκοσι καὶ τέτορας δεῦρο λαβὼν ἄπιθι.
5 καὶ παρὰ Θαυβορίου ῥοδίνους ἓξ πρόσλαβε ‹πλοχμούς›
καὶ Τρυφέραν ταχέως ἐν παρόδῳ κάλεσον.
ΠΑ 5, 185

Σπεύσε, Δημήτριε, γρήγορα στην αγορά, για να ζητήσεις

τρεις πέστροφες απ᾽ τον Αμύντα, δώδεκα κυδώνια

και εικοσιτέσσερις (ο ίδιος φρόντισε να τις μετρήσεις)

κυρτές γαρίδες κι έλα σπίτι με όλα αυτά τα ψώνια.

Μαζί κι έξι ρόδων πλοχμούς1 απ᾽ την Θαυβόριον2 να προσθέσεις.5

Ε και, παρεμπιπτόντως, την Τρυφέρα να καλέσεις.3

 

(μετάφραση Νίκος Χ. Χουρμουζιάδης)

 

1 Η λέξη πλοχμούς δεν παραδίδεται στο χειρόγραφο· έχει προστεθεί από κάποιο φιλόλογο. Τα συμφραζόμενα απαιτούν μια λέξη που σημαίνει ̒ στεφάνια ̉. Προφανώς οι καλεσμένοι ήσαν έξι -όσα και τα στεφάνια.

2 Δεν είναι απολύτως βέβαιο αν έχουμε να κάνουμε με όνομα άντρα ή (εξελληνισμένο αιγυπτιακό όνομα) γυναίκας.

3 Το επίγραμμα το μιμείται ο Οράτιος (Ωδὲς 3, 14).