Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΣ

169. – σῶμα μὲν ἐν κόλποις

Το επιτύμβιο του Πλάτωνα

σῶμα μὲν ἐν κόλποις κατέχει τόδε γαῖα Πλάτωνος,
ψυχὴ δ᾽ ἰσόθεος τάξιν ἔχει μακάρων.
ΠΑ 16, 31

Το σώμα του Πλάτωνα το κρατάει στα σπλάχνα της η γη·

η ισόθεη ψυχή του ετάχθη μετά των μακάρων.

 

(μετάφραση Θ. Κ. Στεφανόπουλος)

 

1 Το επίγραμμα παραδίδεται με το όνομα του Σπεύσιππου, του ανιψιού του Πλάτωνα, που τον διαδέχτηκε στην Ακαδημία, πιθανότατα όμως είναι ψευδεπίγραφο.