Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

ΜΕΛΕΑΓΡΟΣ

189. – πλέξω λευκόιον

Η μυροβόστρυχος Ηλιοδώρα

πλέξω λευκόιον, πλέξω δ᾽ ἁπαλὴν ἅμα μύρτοις
νάρκισσον, πλέξω καὶ τὰ γελῶντα κρίνα,
πλέξω καὶ κρόκον ἡδύν· ἐπιπλέξω δ᾽ ὑάκινθον
πορφυρέην, πλέξω καὶ φιλέραστα ῥόδα,
5 ὡς ἂν ἐπὶ κροτάφοις μυροβοστρύχου Ἡλιοδώρας
εὐπλόκαμον χαίτην ἀνθοβολῇ στέφανος.
ΠΑ 5, 147

Άσπρο θα πλέξω μενεξέ και νάρκισσο απαλό κι ακόμη

μυρτιά θα πλέξω και μαζί κρίνο αναγαλλιασμένο

και κρόκο ηδυπαθή θα πλέξω κι από τα άλλα θα διαλέξω

υάκινθο πορφυρό με ρόδο ερωτικό να πλέξω.

Και στης μυρόπνοης Ηλιοδώρας τους κροτάφους αφημένο5

με άνθη θα ραίνει το στεφάνι την ωραία της κόμη.

 

(μετάφραση Νίκος Χ. Χουρμουζιάδης)