Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ

187. – ἕκλος ἔχων ὁ ξεῖνος

Εξ ιδίων κρίνω

ἕλκος ἔχων ὁ ξεῖνος ἐλάνθανεν· ὡς ἀνιηρόν
πνεῦμα διὰ στηθέων —εἶδες;— ἀνηγάγετο,
τὸ τρίτον ἡνίκ᾽ ἔπινε, τὰ δὲ ῥόδα φυλλοβολεῦντα
τὠνδρὸς ἀπὸ στεφάνων πάντ᾽ ἐγένοντο χαμαί.
5 ὤπτηται μέγα δή τι. μὰ δαίμονας, οὐκ ἀπὸ ῥυσμοῦ
εἰκάζω, φωρὸς δ᾽ ἴχνια φὼρ ἔμαθον.
ΠΑ 12, 134

Ο ξένος μέσα του έκρυβε βαθειά πληγή· τι πονεμένα

-πρόσεξες;- αναστέναξε από τα κατάβαθά του,

όταν το τρίτο του έπινε ποτήρι·1 κι όλα μαραμένα

τα ρόδα απ᾽ το στεφάνι του φυλλορροούσαν κάτου.2

Άγρια φωτιά τον καίει -μα τους θεούς, λόγια δεν πέταξα άδεια:5

κλέφτης κι εγώ, γνωρίζω του άλλου κλέφτη τα σημάδια.3

 

(μετάφραση Νίκος Χ. Χουρμουζιάδης)

 

1 Παραπέμπει στην τρίτη σπονδή στο πλαίσιο του συμποσίου. Η πρώτη σπονδή ήταν για τον Δία τον Ολύμπιο, η δεύτερη για τους Ήρωες και η Τρίτη για τον Δία σωτήρα.

2 Οι συμποσιαστές έφεραν στεφάνια.

3 Πιθανότατα η έκφραση είναι παροιμιώδης.