Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ

184. – ἐχθαίρω τὸ ποίημα τὸ κυκλικόν

Συνεπής στην ποίηση και στον έρωτα

ἐχθαίρω τὸ ποίημα τὸ κυκλικόν, οὐδὲ κελεύθῳ
χαίρω, τίς πολλοὺς ὧδε καὶ ὧδε φέρει·
μισέω καὶ περίφοιτον ἐρώμενον, οὐδ᾽ ἀπὸ κρήνης
πίνω· σικχαίνω πάντα τὰ δημόσια.
5 Λυσανίη, σὺ δὲ ναίχι καλὸς καλός· ἀλλὰ πρὶν εἰπεῖν
τοῦτο σαφῶς, ἠχώ φησί τις «ἄλλος ἔχει.»
ΠΑ 12, 43

Αντιπαθώ τις επικές σειρές,1 και οι δρόμοι

όπου πλήθη πάνε κι έρχονται δεν μου αρέσουν.

Μισώ και τον ωραίο με τους χιλιάδες θαυμαστές· από δημόσια κρήνη

δεν πίνω. Σιχαίνομαι όλα τα κοινά και τα κοινόχρηστα.

Ωραίος είσαι Λυσανία κι εσύ, ναι ωραίος! Και όμως, πριν προλάβω5

να το πω

κάποιος αντίλαλος από μακριά μου λέει ότι σε έχει άλλος κι όχι εγώ.2

 

(μετάφραση Θ. Δ. Παπαγγελής)

 

1 Επικά ποιήματα που μιμούνται τα ομηρικά έπη. Βλ. Κείμενο 196.

2 Στο ναίχι καλός η ηχώ "απαντά" ἄλλος ἔχει. Η απάντηση υποδηλώνει ότι πιθανώς ήδη από τον 3ο αι. π.Χ. είχε αρχίσει η προσέγγιση της προφοράς του αι με το ε. Βλ. Κείμενο 157.