Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ

172. – δωδεκέτη τὸν παῖδα

Το επιτύμβιο του Νικοτέλη

δωδεκέτη τὸν παῖδα πατὴρ ἀπέθηκε Φίλιππος
ἐνθάδε, τὴν πολλὴν ἐλπίδα, Νικοτέλην.
ΠΑ 7, 453

Στα δώδεκα του χρόνια τον γιο του ο πατέρας του ο Φίλιππος

τον απόθεσε εδώ, τη μεγάλη του ελπίδα, τον Νικοτέλη.

 

(μετάφραση Θ. Κ. Στεφανόπουλος)