Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

ΝΟΣΣΙΣ

178. – ἅδιον οὐδὲν ἔρωτος

ἅδιον οὐδὲν ἔρωτος

ἅδιον οὐδὲν ἔρωτος· ἃ δ᾽ ὄλβια, δεύτερα πάντα
ἐστίν· ἀπὸ στόματος δ᾽ ἔπτυσα καὶ τὸ μέλι.
τοῦτο λέγει Νοσσίς· τίνα δ᾽ ἁ Κύπρις οὐκ ἐφίλασεν,
οὐκ οἶδεν τήνα γ᾽, ἄνθεα ποῖα ῥόδα.
ΠΑ 5, 170

Τίποτε πιο γλυκό απ᾽ τον έρωτα· δεύτερη θέση δίνω

σε όλα τα ωραία· και το μέλι από το στόμα φτύνω.

Αυτά λέγει η Νοσσίς. Κι όποιαν2 η Κύπρη δεν έχει ευλογήσει,

μες στ᾽ άνθη αυτή τα ρόδα αδυνατεί να ξεχωρίσει.3

 

(μετάφραση Νίκος Χ. Χουρμουζιάδης)

 

1 Η Νοσσίς (αρχές 3ου αι. π .Χ.), από τους Επιζεφύριους Λοκρούς (στο νοτιότατο άκρο της Ιταλίας), ανήκει στη λεγόμενη "δωρική σχολή", που τη χαρακτηρίζει κυρίως κάποια "λαϊκότητα" ως προς τα θέματα και κάποια εκζήτηση και περιπλοκότητα ως προς την έκφραση. Σώζονται 11 ή 12 τετράστιχα επιγράμματά της που περιελήφθησαν στη συλλογή του Μελεάγρου Στέφανος (1ος αι. π.Χ.).

2 Το τίνα του πρωτοτύπου ισοδυναμεί με το ἥντινα.

3 Το κείμενο είναι αβέβαιο.