Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ

171. – εἶπέ τις, Ἡράκλειτε

Επιτύμβιο για τον Ηράκλειτο τον Αλικαρνασσέα

εἶπέ τις, Ἡράκλειτε, τεὸν μόρον, ἐς δέ με δάκρυ
ἤγαγεν, ἐμνήσθην δ᾽ ὁσσάκις ἀμφότεροι
ἠέλιον λέσχῃ κατεδύσαμεν. ἀλλὰ σὺ μέν που,
ξεῖν᾽ Ἁλικαρνησεῦ, τετράπαλαι σποδιή·
5 αἱ δὲ τεαὶ ζώουσιν ἀηδόνες, ᾗσιν ὁ πάντων
ἁρπακτὴς Ἀίδης οὐκ ἐπὶ χεῖρα βαλεῖ.
ΠΑ 7, 80

Μου είπε κάποιος, Ηράκλειτε,2 τον θάνατο σου

και με πήραν τα δάκρυα· θυμήθηκα πόσες φορές οι δυο μας

βασιλέψαμε τον ήλιο διαλεγόμενοι. Εσύ ωστόσο,

φίλε από την Αλικαρνασσό, πάει καιρός που έχεις γίνει στάχτη.

Όμως τα δικά σου αηδόνια ζουν· ο Άδης,5

που αρπάζει τα πάντα, δεν θα τ᾽ αγγίξει.

 

(μετάφραση Θ. Κ. Στεφανόπουλος)

 

1 Σώζονται περισσότερα από 60 επιγράμματα του Καλλιμάχου (περ. 300 - περ. 240 π.Χ.), μερικά από τα οποία είναι πραγματικά αριστουργήματα. Για την ποιητική του Καλλιμάχου βλ. Εισαγωγικό σημείωμα στο Κείμενο 157.

2 Ο Ηράκλειτος από την Αλικαρνασσό ήταν ποιητής -αηδόνια (στ. 5) χαρακτηρίζονται τα ποιήματά του- και φίλος του Καλλιμάχου. Στην Παλατινή Ανθολογία (7, 465) παραδίδεται με την ένδειξη "Ηρακλείτου" ένα ποιητικά αξιοπρόσεκτο επίγραμμα. Είναι ελκυστική η εικασία ότι ο Ηράκλειτος αυτός ταυτίζεται με τον φίλο του Καλλίμαχου.