Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ

182. – οἶνος ἔρωτος ἔλεγχος (ΠΑ 12, 135)

οἶνος ἔρωτος ἔλεγχος

οἶνος ἔρωτος ἔλεγχος· ἐρᾶν ἀρνεύμενον ἡμῖν
ἤτασαν αἱ πολλαὶ Νικαγόρην προπόσεις·
καὶ γὰρ ἐδάκρυσεν καὶ ἐνύστασε καί τι κατηφὲς
ἔβλεπε, χὠ σφιγχθεὶς οὐκ ἔμενε στέφανος.
ΠΑ 12, 135

«Οἶνος ἔρωτος ἔλεγχος».1 Τον έρωτά του μας αρνιόταν

ο Νικαγόρας, μα από το κρασί προδόθηκε, όταν

δάκρυσε κι έσκυψε το πρόσωπο - και θλίψη ήταν γεμάτος

και το στεφάνι απ᾽ το κεφάλι του γλίστρησε κάτω.

 

(μετάφραση Νίκος Χ. Χουρμουζιάδης)

 

1 Με τη φράση οἶνος ἔρωτος ἔλεγχος ο ποιητής προσαρμόζει στην περίπτωση των ερωτευμένων την παροιμία οἶνος καὶ ἀλήθεια, την οποία σύμφωνα με αρχαίο σχολιαστή, χρησιμοποιούσαν γι᾽ αυτούς που είχαν μεθύσει και έλεγαν την αλήθεια (ἐπὶ τῶν ἐν μέθῃ τὴν ἀλήθειαν λεγόντων).