Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

ΔΙΟΤΙΜΟΣ Ἢ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ

176. – αὐτόμαται δείλῃ

Για τον Θηρίμαχο που τον χτύπησε κεραυνός

αὐτόμαται δείλῃ ποτὶ ταὔλιον αἱ βόες ἦλθον
ἐξ ὄρεος πολλῇ νιφόμεναι χιόνι·
αἰαῖ, Θηρίμαχος δὲ παρὰ δρυῒ τὸν μακρὸν εὕδει
ὕπνον· ἐκοιμήθη δ᾽ ἐκ πυρὸς οὐρανίου.
ΠΑ 7, 173

Μόνα τους το βράδυ τα βόδια γύρισαν από το βουνό στο στάβλο

με το χιόνι να πέφτει πυκνό· ο Θηρίμαχος όμως -αλίμονο-

πλάι στη δρυ κοιμάται τον ύπνο τον ατελεύτητο.

Τον εκοίμισε φλόγα ουράνια.

 

(μετάφραση Θ. Κ. Στεφανόπουλος)

 

1 Η απόδοση του επιγράμματος στον επιγραμματοποιό Διότιμο από την Μίλητο, που ανθολογείται στον Στέφανο του Φιλίππου (α᾽ μισό 1ου αι. μ.Χ.), ή στον Λεωνίδα τον Αλεξανδρινό (1ος αι. μ.Χ) είναι αβέβαιη.