Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

ΑΝΥΤΗ

170. – πολλάκι τῷδ᾽ ὀλοφυδνά

To επιτύμβιο για τη Φιλαινίδα

πολλάκι τῷδ᾽ ὀλοφυδνὰ κόρας ἐπὶ σάματι Κλείνα
μάτηρ ὠκύμορον παῖδ᾽ ἐβόασε φίλαν,
ψυχὰν ἀγκαλέουσα Φιλαινίδος, ἃ πρὸ γάμοιο
χλωρὸν ὑπὲρ ποταμοῦ χεῦμ᾽ Ἀχέροντος ἔβα.
ΠΑ 7, 486

Πολλές φορές με ολοφυρμούς πάνω σε τούτο τον τάφο

κάλεσε την αγαπημένη της κόρη, που χάθηκε πρόωρα,

η μητέρα της η Κλείνα, γυρεύοντας να φέρει πίσω την ψυχή της Φιλαινίδας,

που πριν φτάσει στο γάμο, διάβηκε τα χλομά νερά του Αχέροντα.

 

(μετάφραση Θ. Κ. Στεφανόπουλος)

 

1 Η ποιήτρια Ανύτη (περί το 300 π.Χ.), από την Τεγέα, ανήκει στη λεγόμενη "δωρική σχολή" επιγραμματοποιών (Κείμενο 178, σχόλ. 1). Σώζονται 21 επιγράμματά της.