Είστε εδώ

Χάρτης, έτος 1983, τεύχος 5-6

Μυταράς Δημήτρης, «[Κ.Π. Καβάφης]», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. (εξώφυλλο)

«Ούζο Πέριξ το ωραιότερο απεριτίφ», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 512a

«Εκδοτική εταιρία Ίκαρος», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 512b

«Κέδρος: 3 βιβλία για τον Καβάφη», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 512c

«Ύψιλον/ βιβλία. Λογοτεχνική σειρά Υψικάμινος», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 512d

«[Εκδόσεις Γνώση]», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 512e

«Εθνική Λυρική Σκηνή (Περίοδος 1982-83)», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 512f

«Νίκος Πλατής, Κάμα-τσούχτρα. Εκδόσεις Εξάντας», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 512g

«Ο Καβάφης σε δίσκους», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 512h

«Υπόμνημα», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 513

Καλοκύρης Δημήτρης, Καλοκύρη Ελένη, Πιερής Μιχάλης, Haas Diana, «[Χρονολόγιο Κ.Π. Καβάφη]», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 514-525

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Στίγματα. [Απόσπασμα επιστολής στον Μ. Βαϊάνο]», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 526

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Στίγματα. [Απόσπασμα επιστολής και σχέδιο της πόλης της Πάτρας]», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 526

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Στίγματα. Ποιητική», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 527-528

Παπαδημητρίου Μ., «[Κ.Π. Καβάφης, 1926]», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 528

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Στίγματα. Ο τεχνίτης έχει το έργο του», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 528

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Στίγματα. Περί στιχουργίας», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 529

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Στίγματα. Δεν αγαπώ την υπερβολικήν δογματικότητα», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 529

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Στίγματα. Η ανάμιξη του Κράτους», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 529

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Στίγματα. Να μελετώμεν την ποίησίν μας», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 529

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Στίγματα. Αι σκέψεις ενός γέροντος καλλιτέχνου», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 529-530

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Στίγματα. Περί αναμίξεως», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 530

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Στίγματα. Ο θρίαμβος της γνώμης», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 530-531

Φωτιάδης Βασίλης, «[Κ.Π. Καβάφης]», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 531

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Στίγματα. Και αν δεν είναι αληθή τα ποιήματα…», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 531

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Στίγματα. Η μεγαλύτερη Κερά του κόσμου», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 531

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Στίγματα. Τη γλώσα μας να τη μελετήσομε», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 531-532

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Στίγματα. Ανεξαρτησία», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 532

Δήμου Γιώργος, «[Κ.Π. Καβάφης]», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 533

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Στίγματα. Οι ελαφροί ας με λέγουν ελαφρόν», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 533

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Στίγματα. Χωρίς γυναίκα», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 533

Καλμούχος Τάκης, «[Κ.Π. Καβάφης]», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 533

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «[Επιστολή του Κ.Π. Καβάφη στον Ίωνα Δραγούμη]», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 537

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «[Χειρόγραφο του ποιήματος Τρώες]», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 539

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «[Επιστολή του Κ.Π. Καβάφη στον Ίωνα Δραγούμη]», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 541-542

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «[Επιστολή του Κ.Π. Καβάφη στον Ίωνα Δραγούμη]», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 543

Φτυαράς Κωνσταντίνος, «Στίγματα. Το 1928 ή '29 μ.Χ. στην Αλεξάνδρεια», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 545-547

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Στίγματα. Η επιβίωση του Καβάφη», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 548

Σαββίδης Γιώργος Π., «Κλίμακες. Αλέκου Δ. Σεγκόπουλου: Ανέκδοτα σχόλια σε ποιήματα του Καβάφη (1918)», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 549-553

Ίσαρης Αλέξανδρος, «[Κ.Π. Καβάφης]», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 561

Χουλιάρας Γιώργος, «Κλίμακες. Λογοτεχνία και εξορία: Σημειώσεις για τον Καβάφη», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 562-573

Δημηρούλης Δημήτρης, «Κλίμακες. Η ανάγνωση του Καβάφη: Βρίσκει κανείς ό,τι έχει στο μάτι του», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 574-588

Ίσαρης Αλέξανδρος, «[Κ.Π. Καβάφης]», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 588

Σταμπολής Κωστής, «Κλίμακες. Φωτογραφίες», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 609

Μαρωνίτης Δημήτρης Ν., «Κλίμακες. Ο μυθολογικός Καβάφης και η Πριάμου νυκτοπορία», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 620-629