Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Μ., «[Κ.Π. Καβάφης, 1926]», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 528