Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Στίγματα. Η επιβίωση του Καβάφη», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 548